TheConnector

Hva kjennetegner den gode medarbeideren?

Hva kan vi si kjennetegner den gode medarbeideren?

Hva skal vi se etter av ytre og indre kvaliteter, hva skal vi prioritere av de, kommer kvalitetene i personen til å passe inn i miljøet og kulturen i selskapet eller organisasjonen? Det er mange spørsmål som dukker opp når man skal gjøre ansettelser – for man vil jo være sikker, men hvor sikker kan man bli?

Kjell-Ivar Sormerud/Daglig leder

Hvordan er arbeidsmarkedet?

I dag er arbeidsmarkedet hardt, kanskje hardere enn det har vært på mange år vil mange si (selv om arbeidsløsheten er stabilt lavt). Som rekrutterer med erfaring fra bemanning, vil jeg si at det har skjedd forandringer, hvor vi må være ærlig på at dette har med at verden dag for dag går fortere. Vi må si at verden i dag er mer global enn hva verden var 10 år tilbake, og det skulle bare mangle mtp hvordan økonomier og utvikling innen teknologi fortsetter å øke og forandre seg.

Human Capital

Vi snakket om Human Capital i forrige innlegg, noe som alltid vil være det essensielle for å styre dagens oppgaver som fortsatt trenger manuell håndtering. Jeg gjør rekrutteringer i flere segment, men også innen ledelse/direktører og det er her jeg merker forskjellene mest. Hva som var kvalifikasjonene til en leder for de nevnte 10 år siden, har forandret seg betydelig. Vi snakker om kunnskap, evner og ferdigheter på et annet nivå nå – alt går raskt.

Så hva kreves?

  • Vi må alltid stille med et minimum av krav på stillingsutlysningen, som blir på fagspråket kalt funksjonsanalytisk tilnærming. Her blir det å finne ut av hva som skal defineres som et absolutt minimumskrav når det kommer til jobbprestasjon og eller ytelse. Dette kan være fysiske som teoretiske krav.
  • Vi må også se på personen, hvem vi vil ha som kan passe inn i kulturen og eller utfordre den litt. På fagspråket kaller vi det atferdsbasert tilnæming.

Rekrutteringsprosessen – A-Å Del 1

Ledige stillinger, rekrutteringsprosess, arbeidsmarked.

Mange setter i gang en rekrutteringsprosess på følgende måte uten å inneha mer innsikt enn hva google har «fortalt» de. Hvorfor jobbe hardt med å utføre andre arbeidsrelaterte ting, men ta lett på det som kan velte hele skipet – rekruttering som kan føre til feilansettelse?

I del 1 skal vi sette opp tidslinjalens temaer ift rekrutteringsprosessen for å finne den gode medarbeideren og unngå feilansettelser:

  • Vi må tiltrekke oss jobbsøkere.
  • Vi må lage gode behovsanalyser.
  • Vi må sikre oss et godt spekter av kvalifiserte søkere.
  • Vi må ha et godt nok team med tid til å administrere søknader.
  • Vi må sette av god tid til seleksjonen som innbefatter 1-3 intervjuer og tester/testverktøy samt bakgrunnssjekk.
  • Vi må få den rette til å underskrive tilbud/kontrakt.
  • Så starter rekrutteringsprosessen internt hos oppdragsgiver; det er de som skal få den nye medarbeideren til å fungere, slik at riktig opplæring(gjerne via en mentor/fadderordning), god nok tid til opplæring osv. Det er å forvente at i de fleste større organisasjoner, kan en ny-rekruttert person ikke være fullt ut klar for sin jobb før etter 6 mnd. Rekruttering tar tid!

Billig rekruttering=drømmeansatt…?

Rekruttering ses ofte som en kostnad, men bør ses mer som en investering! Dersom man ser rekruttering som en ren kostnad, vil man som regel velge det rimeligste alternativet. En rask og rimelig ansettelsesprosess innebærer imidlertid langt større risiko for å gjøre en feilansettelse.

På spesialist- eller ledernivå kan feilrekruttering være katastrofalt for bedriften. Ser man derimot på rekruttering som en investering i bedriftens fremtid, blir gjerne regnestykket annerledes. De færreste er interessert i den billigste lederen de kan få, men har forståelse for at lønnen vedkommende krever står i forhold til hvilke resultater lederen kan levere.

Ved å investere i en god rekrutteringsprosess kan man sikre seg den personen som er best egnet for bedriften og som er en lønnsom medarbeider.

Din erfaring?

Ta kontakt med oss i dag – registrer deg, slik at vi kan starte en rekrutteringsprosess sammen ved at du er oppdragsgiver eller som jobbsøker!

Ha en riktig god fredagskveld alle sammen! Håper vi sitter ovenfor hverandre en dag over en kaffe med et fristende jobbtilbud!

Følg oss på instagram og facebook!

Mvh

Kjell-Ivar Sormerud

Comments are closed.