TheConnector

HVA SKAL MAN TENKE PÅ NÅR MAN BYTTER JOBB?

Bytte jobb?

Hvordan bytter man jobb?

Hva skal man tenke på når man bytter jobb?

The Connector AS, rekruttering, bytte jobb?, intervju, ledige stillinger
The Connector AS, bytte jobb?

Overgangen – Skal vi velge å bytte jobb, vil det alltid være aspekter som nettopp usikkerheten som oppstår fordi du kanskje aldri har gjort det før. Temaet å «bytte jobb» – Vi kan alltid starte med å ta frem oppsigelsestiden – hvor lang er den?

Ved å bytte jobb og ha vært fast ansatt hos tidligere arbeidsgiver, vil det være naturlig å ha 2-3 måneder om ikke annet forhandles frem. Det samme vil gjelde den som tiltrer stillingen nettopp pga sin oppsigelsestid.

Hva skjer så?

Det første som skjer når den nye medarbeideren har gitt sin arbeidsgiver sin oppsigelse, vil mest naturlig være at arbeidsgiveren forsøker å forhandle seg frem til at medarbeideren blir værende i selskapet.

Hvordan gjøres dette?

Jo, man kan bli tilbudt bedre lønn og betingelser på den lønnsmotiverende siden og eller man kan bli tilbudt oppgavemotiverende ting som å øke ansvarsområdet. Dette er punkter man også går igjennom med en nytilsatt, nettopp for å avklare hvor «i landet» man ligger ift forventninger. Dette for at man ikke skal miste medarbeidere unødvendig og tidlig.

Å forbli i varmen…

Frosset ut? Det er helt klart tilfeller hvor ansatte og medarbeidere blir frosset ut av arbeidsmiljøet, ved at sjefer fratar de oppgaver og plasserer vekk vesentlige oppgaver og ting som tilhører stillingen. Dette er med på at det å bytte jobb kan være svært mentalt krevende for veldig mange.

Hvordan tar vi i mot nye medarbeidere? Rekrutteringen er ikke ferdig selv om man har skrevet en kontrakt og satt en oppstartsdato – her feiler mange! Det er nå rekrutteringen fra arbeidsgiver skal starte.

Å bytte jobb er et stort hopp og derfor er dette viktig fra arbeidsgiver sin side, at den nye blir ønsket velkommen og tatt godt vare på. Dette er ofte en prosess som skal ta inntil 6 måneder for at en nytilsatt er både produktiv og klar for å produsere etter selskapets forventninger. Den nytilsatte skal få muligheten og oversikten i å se hva som er forventet av han/henne, skape relasjoner til sine medarbeidere, overordnede og undergitte. De må få muligheten til å lese og oppleve hvordan kulturen er, slik at man finner sin plass og rolle enklere.

The Connector AS, bytte jobb, ledige stillinger, arbeidsmarked, rekruttering, lederskap
Kjell-Ivar Sormerud, Daglig leder The Connector AS

Min praksis er følgende:

Jeg pleier å gjøre mine oppdragsgivere innen rekruttering oppmerksom på: min prosess avsluttes da de har valgt sin kandidat og skrevet arbeidskontrakt – men at deres jobb starter nå!

I denne sammenhengen er det svært nyttig å kunne sette opp et slags mentor-program. Her skal nytilsatt få muligheten til å følge og bli fulgt opp av en eller flere faste personer over tid. Det ideelle kan ofte være å veksle mellom å følge medarbeidere, ledere osv, nettopp pga å få absorbert stedet hurtigst mulig!

Husk alltid det!

Å bytte jobb vil for noen være ganske naturlig og enkelt, men for andre ikke – husk alltid det! Bruk god tid på den som dere som firmaer og rekrutteringspersonell velger ut og tilsetter. Til deg som blir tilsatt, er det viktig at du stiller spørsmål på alt du lurer på, spør gjerne om å få mulighet til å følge enkelte personer, være med ut i kundemøter, interne møter osv. Dette blir å oppfatte som positivt.

Ta kontakt med oss for å se hva vi kan gjøre for deg som jobbsøker eller deg som ønsker bistand til rekruttering!

 

Ha en flott dag alle sammen!

 

Mvh

Kjell-Ivar Sormerud / daglig leder – The Connector AS / sormerud@theconnector.no

 

Comments are closed.