TheConnector

Resultat- eller prestasjonsbasert belønning

Resultat- eller prestasjonsbasert belønning på godt og vondt.

Hva kan vi si om motivasjon og er det en forskjell eller finnes det typer og nyanser her?

Hvem skal vi ansette? Hvilken type person kan vi ha best nytte av? Hvem gir mest avkastning?

Det vi kan si, er at det finnes to hovedtyper av motivasjon og de kalles ytre og indre motivasjon, men hva er dette?

 • Indre motivasjon er en atferd som er utført med en bakgrunn hvor indre belønninger som f.eks tilfredshet, interesse, glede eller mening knyttet direkte til de oppgaver vi utfører. Dette kan være i vårt daglige virke eller vår innsats i en frivillig organisasjon.
 • Ytre motivasjon er en atferd hvor kilden til vår motivasjon ligger utenfor det å utføre f.eks jobbaktiviteten, men i stedet er knyttet til resultat som følge av den.

Hva vi kan skille disse motivasjonstyper på hva vi kan si er diskrete valg og hva som er dag-til-dag motivasjon. Dette kan vi kjenne igjen i oss selv hver dag enten hjemme, på treningsstudio, jobben, lønnsforhandlinger mm.

Konsekvenser av indre motivasjon

Medarbeider med denne typen av motivasjon kan vi beskrive som: (forskning fra BI)

 • ofte leverer bedre arbeidsprestasjoner
 • veldig ofte eier en høyere organisasjonsforpliktelse
 • har oftere lavere turnoverintensjon, leverer mer ekstrarolleatferd
 • har mindre jobbstress og mindre sykefravær.

Vi kan på en måte beskrive denne profilen som arbeidslivets kinderegg. Det blir ofte ikke å kombinere disse to typene større, men jo større sprik det er mellom de, jo bedre er det.

Kilder til indre motivasjon

Da snakker vi selvbestemmelsesteori og vi forklarer dette med at: dekning av behovene for selvbestemmelse/selvråderett/autonomi, kompetanseopplevelse og tilhørighet. Dette samsvarer med konteksten og det å bli oppslukt i en setting/jobb/fritidsaktivitet.

I indre motivasjon er vi ikke lønnsmotiverte og hvor materialistiske behov nødvendigvis ligger til grunn for å stå på og jobbe. Det er ofte ytre motiverte som vi kan se i salgsorganisasjoner som stimuleres av provisjoner, bonuser, avkastning o.l.

Prestasjonsbasert belønning

Hva er formålet med en prestasjonsbasert belønning?

Atferds- og holdningspåvirkning

 1. Direkte incentiveffekt:
 • dette handler om å få medarbeidere til å jobbe hardere/øke innsatsen
 • fokusere på tett kobling mellom prestasjon og belønning
 • individuelle bonuser basert på målbare resultater antatt å ha sterkest direkte incentiveffekt

2. Indirekte effekter:

 • f.eksempel øke lojalitet og psykologisk eierskap gjennom kollektive incentivsystemer
 • dette kan øke innsats, kvalitet og målorientering

 

Oppsummert:

Grunnen til dette tema er av innspill fra følgere og som sender inn temaer vi kan ta opp og synliggjøre. Dagens innspill var «hvordan fungerer motivasjon?»

Vi er avhengig av alle typer medarbeidere, det er vi alle enige i. Det er når det kommer til det segmentet vi skal jobb i, dvs skal du f.eks jobbe med salg vil det være normalt at du har en større ytre motivasjon for å passe inn og for å kunne stå i jobben lengre.

Håper dagens tema gav deg både litt info, litt oppfriskning og kanskje ny kunnskap. Kom gjerne med innspill på hva det ønskes å ta opp i rekrutteringsbloggen. Eneste kriterier er at det er jobb, personal- og HR relaterte temaer.

 

Registrer deg hos oss i dag: jobbsøker, bedrift eller rekrutteringsselskap!

Mvh

Kjell-Ivar Sormerud / daglig leder og eier

sormerud@theconnector.no / 450 44 244

www.theconnector.no

 

 

Comments are closed.