TheConnector

Ukategorisert

Rekruttering med bruk av Video!

Rekruttering med bruk av video – kom igjen! Hvorfor bruker vi ikke mer video – det sier jo og forteller oss så mye mer! The Connector AS ønsker at alle våre brukere skal benytte seg av den muligheten vi tilbyr … Read More

Ansett den rette!

Rekruttere riktig medarbeider eller leder «Det er ikke mulig å bruke for mye tid eller anstrengelser på «riktige ansettelser». Alternativet er å administrere stramt, noe som er langt mer tidkrevende.» Gary Rogers, Styreformann og adm dir i Dreyers´s Grand Ice … Read More

Rekrutteringsbistand – The Connector AS

Rerkrutteringsbistand – trenger vi det? The Connector AS skal gi deg rådene du trenger! Hvorfor er det viktig med rekrutteringsbistand? Virkeligheten er at ganske mange bedrifter i dag benytter bistand for å gjøre sine rekrutteringer – flere har forskjellige «grunner» … Read More