TheConnector

Rekrutteringsbloggen

Rekrutteringsbloggen

Rekruttering og psykologiske tester

Rekruttering og Psykologiske tester. Skal dette benyttes hver gang? Er psykologiske tester levert av f.eks Cut-e eller ASSESSIO og flere de samme? Gjelder godkjente testverktøy i Norge for land ellers i verden? The Connector AS, psykologiske tester.   Hva er … Read More

Rekrutteringsbistand – The Connector AS

Rerkrutteringsbistand – trenger vi det? The Connector AS skal gi deg rådene du trenger! Hvorfor er det viktig med rekrutteringsbistand? Virkeligheten er at ganske mange bedrifter i dag benytter bistand for å gjøre sine rekrutteringer – flere har forskjellige «grunner» … Read More

Sluttintervjuet – en person sier opp stillingen

Sluttintervjuet – en person sier opp stillingen Jobbintervjuet er for mange det verste man opplever! For å komme til sluttintervjuet, må man har gjort 1-2 gode intervjuer og mest sannsynlig avlagt tester innen motivasjon og eller personlighet. Dette er en … Read More

Hva kjennetegner den gode medarbeideren?

Hva kan vi si kjennetegner den gode medarbeideren? Hva skal vi se etter av ytre og indre kvaliteter, hva skal vi prioritere av de, kommer kvalitetene i personen til å passe inn i miljøet og kulturen i selskapet eller organisasjonen? … Read More

Ledige stillinger – nepotisme – feilansettelser koster!

Har du opplevd å søke på «ledige stillinger» som egentlig er tiltenkt andre? Det kalles nepotistisk rekruttering. Feilansettelse koster dyrt! Hvorfor er det slik at man skal søke på stillinger som allerede er tiltenkt en person? Hvorfor er det slik … Read More

Klær på intervju – overdressed, underdressed?

Hvordan skal man kle seg til et intervju?  Alle har nok hørt begrepene «overdressed» eller «underdressed» til den intervjusituasjon og flere av oss som begynner å få noen år og intervjuer på «erfaringsbanken», kjenner oss igjen på nettopp dette. For … Read More

Ledige stillinger, intervju og ny karriere 2019

Ledige stillinger, intervju og ny karriere 2019 Del1 – 20.05.2019 «Er det lett å søke ledige stillinger? Hvordan når man frem til intervju? Hvordan komme seg fra å se en ledig stilling, til man sitter i et intervju og til … Read More